Actuele inhoud is zó belangrijk

SANA beoordeelt op actualiteit van de inhoud. Dat doen we omdat er niets zo belangrijk wordt gevonden voor een goede cursus, als actuele en juiste inhoud. Apothekers en medewerkers geven aan dat ze dat het allerbelangrijkste vinden als het om de kwaliteit van nascholing gaat. Daarom staat dat bij ons bovenaan.

Dat lijkt logisch maar weet dat veel accreditatie instellingen dat niet doen. Het is niet vanzelfsprekend.

Veel accreditatie organisaties gaan ervan uit dat de aanbieder zelf de inhoud controleert en actualiseert. Wij weten uit ervaring dat er daarbij weleens iets mis gaat of over het hoofd wordt gezien. SANA beoordeelt daarom ook de inhoud.

Ieder jaar wordt er nascholing afgekeurd omdat de inhoud niet actueel is. We geven daarbij aan hoe de nascholing verbeterd kan worden en in bijna alle gevallen verbetert de aanbieder de nascholing en kunnen wij het SANA keurmerk alsnog afgeven. De branche heeft er dan weer een goedgekeurde nascholing bij!

Verbetering
In 2020 hebben we 61 cursussen beoordeeld, waarvan er 52 direct een keurmerk kregen. 9 zijn er afgekeurd, waarvan er 6 na verbetering alsnog het keurmerk kregen. Aan twee cursussen wordt nog gewerkt om de verbeteringen door te voeren en slechts één aanbieder heeft na de afkeur besloten de nascholing niet aan te bieden.

In 2019 hadden we 99 cursussen te beoordelen. Het aantal accreditatie aanvragen is in 2020 erg teruggelopen. Vanwege alle corona maatregelen hebben veel cursusdeelnemers afgezegd en is veel nascholing uitgesteld. Aanbieders hebben op verschillende manieren gereageerd op de omstandigheden: er was ook nieuw aanbod, bijvoorbeeld online en blended.

Wij hopen dat het aanbod aan nascholing in 2021 weer groeit en dat de diversiteit van het aanbod voor apothekmedewerkers toeneemt. Maar ook nu is er genoeg te volgen: kijk maar in het online overzicht!