Bestuursplannen voor 2019

Op 22 november is het bestuur in Zandvoort bijeen geweest. Tijdens deze 'stranddag' zijn de plannen voor het derde lustrumjaar besproken.

Het SANA keurmerk is van en voor de branche. We hanteren criteria waarvan werkgevers en werknemers aangeven dat deze belangrijk zijn voor goede nascholing. In 2019 gaan we dit weer onderzoeken en worden de criteria indien nodig aangepast.

We zullen aandacht besteden aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van nascholing met SANA keurmerk zodat apothekers en apotheekmedewerkers houvast hebben bij het kiezen van nascholing.

Het klanttevredenheidsonderzoek onder scholingsaanbieders zal in 2019 herhaald worden. We willen de resultaten ervan presenteren op een klantendag.

Onze verbeteringsgerichtheid blijft ook in 2019 voorop staan en helpt scholingsaanbieders hun kwaliteit te verbeteren.