Certificaat noodzakelijk voor puntenbijschrijving

Voor het bijschrijven van scholingspunten in het KA register hebben geregistreerde apothekersassistenten een certificaat nodig met alle vereiste gegevens erop.

Nu het voor apothekersassistenten noodzakelijk is om een certificaat te uploaden in het KA register om scholingspunten te krijgen na het volgen van SANA geaccrediteerde nascholing, krijgen wij vragen over de vereiste gegevens op het certificaat. Daarom hebben we een voorbeeld certificaat gemaakt.

In de SANA keurmerkregeling staat in paragraf 4.4: "Het certificaat moet afkomstig zijn van en ondertekend zijn door de keurmerkhouder. Als de uitvoering door een andere partij plaatsvindt, mag deze vermeld staan en mede ondertekenen. Het certificaat vermeldt de titel, het SANA keurmerknummer en het door SANA vastgestelde aantal studie-uren/punten. Verder vermeldt het certificaat de naam van de deelnemer en de datum waarop de nascholing behaald/afgerond is."

Wilt u, als aanbieder van nascholing met SANA keurmerk,  hulp bij het (op)maken van een certificaat, dan kunt u contact opnemen met het bureau.