Competenties in cursusinformatie

De CanMeds competenties zijn toegevoegd aan het aanvraagformulier voor een SANA keurmerk. Ze zijn bij de openbare cursusinformatie te zien.

De CanMeds competenties zijn binnen de zorgsector veel gebruikt. SANA vraagt scholingsaanbieders om aan te geven aan welke competenties gewerkt wordt. Potentiele deelnemers krijgen daardoor een beter beeld van een cursus. 

Bij het indienen van een aanvraag voor het SANA keurmerk in PE-online geeft de scholingsaanbieder zelf aan, aan welke competenties de cursus bijdraagt. Dit gaat met behulp van percentages, in stappen van 20%. Deze verdeling is geen onderdeel van de beoordeling voor het SANA keurmerk maar zal als voorlichtingsaspect fungeren in het opleidingen overzicht van alle geaccrediteerde nascholing.

De CanMeds competenties staan beschreven in het beroepscompetentieprofiel Apothekersassistent. Dit document staat op de website van de SBA, zie https://www.sbaweb.nl/beroepscompetentieprofiel-apothekersassistent.

De beschrijving/toelichting zoals in de afbeelding:

Vakinhoudelijk/Farmaceutisch handelen: De apothekersassistent maakt gebruik van de body of knowledge en alle competentiegebieden om de cliënt voor te lichten, te adviseren en te controleren op het farmaceutisch dossier.

Communicatie: Omgang met cliënt, doorvragen, klantgericht, informatieoverdracht, communicatie in de zorgketen.

Samenwerking: Assisteren, consulteren, feedback geven & ontvangen, multidisciplinair en in ketenzorg samenwerken.

Kennis en wetenschap/ Leren en ontwikkelen: Leven lang leren, reflecteren, eigen verantwoordelijkheid en onderhouden van kennis.

Maatschappelijk handelen en preventie: Bevorderen van gezondheid, voorlichten, informeren en bewustwording.

Organisatie: Organiseren van eigen werk, participeren, kwaliteitszorg en stellen van prioriteiten.

Professionaliteit en kwaliteit: Ethisch en betrokken handelen, rekening houdend met wetgeving,omgaan met privacy, tegengestelde belangen.