De gezichten

Maak kennis met bestuur, bureau en beoordelingscommissie

Bestuur

Het bestuur van SANA is samengesteld uit leden van ASKA, WZOA (voorheen VZA), FNV en CNV Zorg & Welzijn en bestaat uit onderstaande leden.
Cao partijen hebben als toezichthouder Richard Jansen benoemd.

 
 Hans Mulder  Jan Paul Veenhuizen  Sjoerd Veenstra  
 voorzitter  secretaris/
 penningmeester
 lid vacant
 WZOA (v/h VZA)  FNV  ASKA CNV Zorg&Welzijn

Bureau

Het bureau wordt bemand door:

 

Marjolein Veldhuizen Patricia McNurlin  
algemeen manager bureaumedewerker  
m.veldhuizen@sanaweb.nl p.mcnurlin@sanaweb.nl  

Beoordelingscommissie

De commisie bestaat uit leden met verschillende deskundigheden, die elkaar aanvullen. De commissieleden werken vertrouwelijk en zijn onafhankelijk en onpartijdig. De volledige commissie bestaat uit: 

Jordi Bütterhoff  Jeroen Mentink Marian Ottens Martine Zwetsloot
apotheker apotheker apothekersassistent farmaceutisch manager

 

Mira Kuipers Susana van der Klei  Renske Bakkers Emily Fransman
onderwijskundige onderwijskundige  P&O-er apotheker