De hoogtepunten van 2019

Door onze extra inzet op verbetering, hebben we dit jaar álle aanvragen kunnen accrediteren.

Verbetering is zinvoller dan afkeur
Uiteindelijk hebben we dit jaar 94 keurmerken afgeven. Bij 14 cursussen was eerst nog een verbetering nodig alvorens het SANA keurmerk afgegeven kon worden. Aanbieders van nascholing willen allemaal graag goede, praktijkgerichte nascholing aanbieden. Met onze verbetertips helpt SANA ze om dat te bereiken.

Check van onze criteria bij apothekers en apothekersassistenten
SANA hanteert strenge citeria voor wat betreft de actualiteit van de inhoud en de praktijkgerichtheid van de nascholing. Dit jaar hebben we bij apothekers en apothekersassistenten gecheckt of deze criteria (nog) relevant zijn en daaruit is naar voren gekomen dat ze dat nog steeds zijn. Het meest relevant vindt men de actualiteit van de inhoud. Dit is tevens het criterium waarop het vaakst wordt afgekeurd. We zijn dus goed bezig.

1338 keurmerken in 15 jaar tijd
Het jaar begon feestelijk met de uitreiking van het 1250e keurmerk. Bij afsluiting van het jaar staat de teller op 1338. Met 94 nieuwe cursussen erbij dit jaar, is er lekker veel aanbod van goede nascholing!

Brochure
Het overzicht van titels met een SANA keurmerk vindt, in de vorm van de brochure, nog steeds goed zijn weg naar de apotheekteams. Op de beurzen waar we staan biedt het gespreksstof over het opstellen van opleidingsplannen en het naar een hoger niveau tillen van de medewerkers. Bekijk het aanbod via onze webpagina.

Jubileumacties
Veel aanbieders hebben dit jaar geprofiteerd van onze jubileumacties: 15% korting op de behandelkosten of 7 maanden extra accreditatietermijn voor een kortdurend keurmerk. Deze jubileumacties eindigen op 31 december. In 2020 zullen er wel voor bijvoorbeeld nieuwe aanbieders kortingsmogelijkheden zijn. Vraag er gerust naar. 

Betere zichtbaarheid scholingsaanbieders
We hebben op onze site de logos van de aanbieders van SANA geaccrediteerde nascholing gezet.

Workshop tijdens Klantendag
De workshop "Hoe maak ik een goede cursus?" tijdens onze Klantendag bij BetterMeetings ("When good people meet, good things will come out of it") vraagt om een vervolg. We kijken in 2020 hoe we daar op door kunnen gaan.