Hét opleidingskeurmerk in de apotheekbranche blijft meetellen

Het SANA keurmerk is en blijft hét opleidingskeurmerk in de apotheekbranche. SANA is onafhankelijk, deskundig en biedt een hoog gewaardeerd kwaliteitskeurmerk voor nascholing. Een keurmerk waar u als aanbieder van nascholing echt iets aan heeft en dat meetelt voor apothekersassistenten.

De stichting KAOF heeft 1 juli 2017 alle KAOF geregistreerde apothekersassistenten ondergebracht in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA). Daardoor ontstonden problemen bij scholingsaanbieders die geen scholingspunten meer konden toevoegen. 

De situatie is momenteel als volgt. Geregistreerde apothekersassistenten krijgen punten voor nascholing met SANA keurmerk door zelf het certificaat toe te voegen aan het persoonlijke portfolio in het KA. Veel scholingsaanbieders hebben hierover al bij ons geklaagd. Deze werkwijze is afwijkend en ongebruikelijk voor geaccrediteerde nascholing. Het handmatig uitvoeren van hetgeen tot 1 juli automatisch gebeurde is een stap achteruit en onacceptabel voor aanbieders van e-learning. Ook aanbieders van nascholing met bijeenkomst(en) vinden dit onacceptabel.

Wij hebben het KAOF bestuur gezegd dat de huidige situatie niet acceptabel is en niet strookt met eerder gedane toezeggingen. Wij hebben erop aangedrongen per ommegaande de technische koppeling in PE-online te realiseren zodat scholingsaanbieders weer dezelfde mogelijkheden hebben als voor 1 juli en geaccrediteerde nascholing automatisch bijgeschreven wordt in het KA. Wij gaan ervan uit dat de situatie binnen enkele weken verbetert.

Wilt u een SANA keurmerk aanvragen voor uw nascholing? Het SANA bureau helpt u graag bij het aanvragen van uw accreditatie en bij het verbeteren van de kwaliteit van uw nascholing.