Jaarverslag 2021

In 2021 was er meer coronategenslag dan we gehoopt hadden. Veel cursusaanbieders bleven terughoudend met cursusvernieuwing en accreditatie aanvragen en er werden vaker slechte cursussen aangeboden.

Gelukkig waren er in 2021 genoeg goede cursussen en ook nieuwe aanbieders. Een greep uit het jaarverslag 2021:

  • Er is vaker afgekeurd. Slechts 71% van de aangeboden cursussen voldeed aan de criteria. De overige aanvragen bevatten bijvoorbeeld verouderde inhoud, onjuiste instructies of een toets die ervoor zorgt dat deelnemers ten onrechte kunnen zakken of slagen. Wij geven de aanbieder altijd de kans om de nascholing te verbeteren.
  • Er zijn 68 keurmerken afgegeven (10 meer dan in 2020)
  • Veel cursussen zijn gewijzigd van klassikale bijeenkomst naar online bijeenkomst. Ook online moet de kwaliteit aan de criteria voldoen en dat checken wij.
  • Er waren geen klachten over besluiten van SANA. 
  • Het aanbod met geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten is in 2021 uitgegroeid tot het grootste aanbod.

We hebben extra aandacht besteed aan de kwaliteit van online bijeenkomsten en andere vormen van afstandsleren omdat de branche daar het meest mee gediend is. De kwaliteit en service waar SANA om bekend staat, heeft in 2021 zijn meerwaarde weer bewezen en daar zijn we trots op.

In 2021 is vooral vanuit huis gewerkt en hebben we het grote kantoorpand in Nieuwegein verruild voor een kleiner kantoor in Houten.

Voor 2022 gaan we, in de tweede helft van het jaar, uit van een voorzichtig herstel en groeiend aanbod aan kwalitatief goede nascholing.

Met het SANA keurmerk heeft de apotheekbranche een praktijkgericht kwaliteitskeurmerk dat apothekers en apotheekmedewerkers houvast biedt bij het kiezen van nascholing, onder welke omstandigheden dan ook!