Jaarverslag over coronajaar 2020

In 2020 kregen we te maken met aanbieders die het moeilijk hadden door het annuleren van de cursusbijeenkomsten en een teruglopend aantal aanvragen. In 2021 zijn tekenen van herstel te zien in het aantal aanvragen.

Vanaf half maart 2020 werden veel cursussen geannuleerd of uitgesteld.

Er waren veel vragen over het aanpassen van fysieke bijeenkomsten naar bijeenkomsten op afstand en andere vormen van afstandsleren. Enkele cursusaanbieders kregen het (financieel) moeilijk. Wij hebben daar met begrip en flexibiliteit op gereageerd. Terwijl het aantal aanvragen sterk terugliep, hebben we ons gericht op het bewaken en tegelijkertijd verbeteren van de kwaliteit van online bijeenkomsten en andere vormen van afstandsleren omdat de branche daar het meest mee gediend is. 

Na onze Klantendag begin oktober zeiden veel deelnemers onze tips direct in praktijk te kunnen brengen. 

De kwaliteit en service waar SANA om bekend staat, heeft in 2020 zijn meerwaarde bewezen en daar zijn we trots op.

Het online KNMP voorjaarscongres in maart 2021 was helaas niet geschikt om met apothekers in gesprek te komen op de digitale beursvloer. Wij hopen dat congressen weer in fysieke vorm kunnen plaatsvinden en horen graag hoe jullie nu met nascholing omgaan. Je mag ons dat natuurlijk ook per e-mail laten weten.

Met het SANA keurmerk heeft de apotheekbranche een praktijkgericht kwaliteitskeurmerk dat apothekers en apotheekmedewerkers houvast biedt bij het kiezen van nascholing, onder welke omstandigheden dan ook!

Bekijk het jaarverslag (PDF)