Jaarverslag over lustrumjaar 2019

Het jaar 2019 was een feestelijk jaar. We hebben het 15-jarig bestaan gevierd met een klantendag en jubileumkorting gegeven op de behandelkosten. De StiPCO subsidie, waarvoor een SANA/Kabiz accreditatie nodig is, zorgde voor extra aanvragen, die vaak met spoed behandeld moesten worden vanwege de deadline voor de subsidieaanvraag. Het is allemaal gelukt. We kijken daarom tevreden terug.

Waar we echter in februari nog over een stabiele situatie spraken is nu, vanwege de coronacrisis, geen sprake meer van stabiliteit. We hebben te maken met uitstel naar het najaar. Aanbieders vragen om advies over het aanpassen van fysieke bijeenkomsten naar bijeenkomsten op afstand en andere vormen van afstandsleren. Juist nu bewijst de kwaliteit en service waar SANA om bekend staat, zijn meerwaarde. 

Tijdens het KNMP voorjaarscongres gaven veel apothekers aan onze verbeteringsgerichtheid te waarderen en een kwaliteitskeurmerk zinvol te vinden. Met het SANA keurmerk heeft de apotheekbranche een kwalitatief hoogstaand keurmerk dat apothekers en apotheekmedewerkers houvast biedt bij het kiezen van nascholing.

Bekijk het jaarverslag (PDF)