KNMP voorjaarscongres

Dinsdag 12 maart jl. hebben wij genoten van een dag vol mooie gesprekken met enthousiaste apothekers.

Veel apothekers hebben wij gesproken tijdens het KNMP congres in de Jaarbeurs te Utrecht. In de gesprekken werd duidelijk hoe belangrijk de werkgevers nascholing vinden in de branche.

Niet alleen is het voor de werkgevers fijn als de assistenten goed geschoold zijn, maar ook voor de patienten is het van belang dat apothekersassistenten deskundig zijn en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.

SANA heeft een enquete gemaakt en door de apothekers laten invullen, daarin hebben wij met name getoetst of de beoordelingscriteria die wij hanteren voor de nascholing nog voldoen aan de wensen en eisen van de werkgevers (apothekers). Wij zijn er tenslotte voor zowel de werkgevers als de werknemers, daarom is het ook van essentieel belang dat wij weten wat zij belangrijk vinden. 

Het was een zeer geslaagde dag waarin wij veel informatie hebben verzameld. Hier kunnen wij wat mee. De voorlopige resultaten van de enquete laten zien dat we met onze criteria goed aansluiten bij wat belangrijk wordt gevonden door apothekers.