Knelpunten accreditatie KA

Sinds de overgang van het KAOF naar het KA zijn er klachten van scholingsaanbieders die de leerresultaten niet meer automatisch in PE-online kunnen krijgen. KAOF is nu al maanden bezig hiervoor een oplossing te zoeken.

Wij hebben een reactie van het KAOF bestuur gekregen. Daarin stellen zij voor de leerresultaten handmatig door KABIZ te laten bijschrijven, tegen betaling van €50 per presentielijst. Met deze voorgestelde oplossing blijft puntenregistratie van SANA geaccrediteerde nascholing handwerk, wordt het fors duurder en zal het nog langer duren voordat de punten in de portfolio's van apothekersassistenten zichtbaar zijn. Wij vinden dit geen oplossing.

Het handmatig punten invoeren, dat sinds 1 juli de werkwijze is voor SANA geaccrediteerde nascholing, vinden wij een onacceptabele situatie voor een digitaal portfoliosysteem met digitale accreditatietoekenning. Wij vinden dat scholingsresultaten die behaald zijn met geaccrediteerde scholing automatisch in het portfolio bijgeschreven dienen te worden. KABIZ heeft voor zichzelf op 1 juli wel een automatische koppeling gerealiseerd en nascholing die door KABIZ geaccrediteerd is, wordt wel automatisch bijgeschreven.

Dat KABIZ ook scholing wil accrediteren in onze branche is niet nodig, SANA is immers de accreditatieorganisatie van sociale partijen, maar het kan wel, mits zij SANA als gelijkwaardige accreditatie organisatie in PE-online koppelen/zetten. In het nieuwe register wordt nascholing met SANA keurmerk momenteel door KABIZ benoemd als "niet-geaccrediteerde nascholing". Dit is ons inziens foutieve en misleidende informatie.

Wij hebben KAOF wederom gevraagd bovenstaande knelpunten naar behoren op te lossen.