SANA keurmerk blijft punten opleveren voor herregistratie apothekersassistenten

In onze nieuwsbrief van 5 mei beschreven we de onzekere toekomst van het SANA keurmerk. Wij zijn blij te kunnen melden dat het SANA keurmerk vanaf 1 juli nog steeds punten oplevert voor herregistratie van apothekersassistenten.

Het KAOF en het KAA gaan per 1 juli als één register verder. De registers van de openbare farmacie en de niet-openbare farmacie worden samengevoegd tot het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten. In dit nieuwe register komen de ruim 9000 apothekersassistenten uit het KAOF, samen met de apothekersassistenten werkzaam bij ziekenhuisapotheken en apotheekhoudende huisartsen. 

Voor aanbieders van nascholing, die soms tweemaal accreditatie moesten aanvragen, komt het onderscheid binnen de beroepsgroep te vervallen. Scholing met SANA keurmerk levert straks dus ook in het nieuwe Kwaliteitsregister Apothekersassistenten punten op voor herregistratie. Onze expertise op het gebied van onafhankelijke kwaliteitsborging van nascholing blijft hiermee beschikbaar voor de apotheekbranche.