SANA keurmerk waardevol voor scholingsaanbieders en apotheekteams

In oktober hebben wij het ruime aanbod aan geaccrediteerde nascholing bekend gemaakt onder alle openbare apotheken, door het versturen van onze brochure. Er wordt goed gebruik gemaakt van cursussen die een SANA keurmerk hebben, afgaande op onze contacten met scholingsaanbieders. Het SANA keurmerk wordt volop aangevraagd. Maar belangrijker nog: ook volop toegekend.

Aanbieders zijn tevreden over de hoge kwaliteitseisen en de zorgvuldige beoordelingsprocedure die SANA hanteert. Het keurmerk ontleent daar zijn waarde aan, voor aanbieders én voor apotheekteams. Verder waarderen aanbieders onze persoonlijke service, transparantie en deskundigheid met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van scholing. De apotheekbranche heeft dankzij SANA de beschikking over kwalitatief goede nascholing, die bijdraagt aan de kwaliteit van het team.

Accreditatie en punten bijschrijven
Het KAOF bestuur wil zich verder verdiepen in de situatie en komt begin december met een reactie. Dit betekent dat de situatie zoals in september beschreven nog steeds voortduurt, en dat punten behaald met SANA geaccrediteerde scholing door de geregistreerde zelf moeten worden bijgeschreven in het eigen portfolio, met het certificaat als bewijs. We begrijpen dat dit voor scholingsaanbieders en deelnemers vervelend is. We blijven ons best doen de situatie voor jullie te verbeteren.