SANA na 1 juli 2017

In de afgelopen periode heeft KAOF aangegeven per 1 juli het kwaliteitsregister onder te brengen bij KABIZ. Dit verandert echter niets aan de missie van SANA: Bijdragen aan de kwaliteit van het apotheekteam door middel van deskundige, onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling en accreditatie van nascholing.

Scholingsaanbieders kunnen ook na 1 juli bij ons terecht om hun nascholing te laten beoordelen door onze bewezen deskundig en alom geprezen, onafhankelijke beoordelingscommissie. We gaan ervan uit dat door SANA geaccrediteerde nascholing ongehinderd in het portfolio van het kwaliteitsregister wordt verwerkt, zoals ook nu het geval is.

Het bestuur van SANA betreurt de onrust die mogelijk is ontstaan. Wij blijven ons inspannen om de door werkgevers- en werknemersorganisaties gegeven opdracht goed uit te voeren. Daarom kunt u voor al uw vragen over onze accreditatiewerkzaamheden bij ons terecht info@sanaweb.nl / 030 605 48 13.

Voor vragen over het kwaliteitsregister kunt u terecht bij het KAOF info@kaof.nl / 030 600 90 48 (keuze 1).