Sluitingsdata

Voor het aanvragen van een SANA keurmerk werken wij met 12 aanvraagrondes per jaar.

De aanvragen die in PE-online binnenkomen voor of op de sluitingsdatum, worden in principe behandeld binnen die ronde. Het beoordelingsbesluit is bekend enkele weken na de sluitingsdatum.  De sluitingsdata voor dit jaar zijn:

Sluitingsdatum inzending: Beoordelingsbesluit bekend na:
   
8 maart 2021 22 of 25 maart
6 april 19 of 21 april
10 mei 26 of 31 mei
7 juni 24 of 28 juni
28 juni 12 of 15 juli
16 augustus 31 augustus of 6 september
27 september 11 of 13 oktober
1 november 15 of 18 november
29 november 13 of 16 december