Sluitingsdata

Voor het aanvragen van een SANA keurmerk werken wij met 12 aanvraagrondes per jaar.

De aanvragen die in PE-online binnenkomen voor of op de sluitingsdatum, worden in principe behandeld binnen die ronde. Het beoordelingsbesluit is bekend enkele weken na de sluitingsdatum.  De sluitingsdata voor dit jaar zijn:

Sluitingsdatum inzending: Beoordelingsbesluit bekend na:
   
16 augustus 31 augustus of 6 september
6 september 20 of 23 september
27 september 11 of 13 oktober
1 november 15 of 18 november
29 november 13 of 16 december