Tijd om scholingsplannen te maken

Al jarenlang is november de maand waarin de meeste scholing gevolgd wordt. Weet jij al welke nascholing je gaat volgen? Is er afstemming binnen het team, wie wat gaat doen? En hoe koppelen jullie aan elkaar terug wat er geleerd is? Allemaal vragen om nu mee aan de slag te gaan in het werkoverleg of in individueel overleg.

Nascholing inzetten is een goede manier om je team op een hoger niveau te brengen. Dat geldt zeker voor teamtraining maar ook voor een individueel gevolgde nascholing. Zeker als de assistent er in het werkoverleg over vertelt aan de anderen.

Veel apothekers vinden het echter lastig een training te kiezen en te bepalen of een training van goede kwaliteit is en gaat bijdragen aan een beter functionerend team. Het SANA keurmerk geeft hierbij houvast.

Wil je nascholing strategisch inzetten, denk dan eens aan het maken van opleidingsplan en individuele scholingsafspraken. Als je hier meer over wilt weten, kan je contact opnemen met onze opleidingsdeskundige.