Tips voor het omzetten van klassikale training naar online training

Sinds half maart 2020 gaan fysieke groepstrainingen niet door vanwege de corona maatregelen en zijn aanbieders van klassikale nascholing op zoek naar alternatieven.

Op onze site staan nu 6 tips voor het maken van een goede online training (virtuele klas):

  1. Kies de juiste software
  2. Audio is belangrijk
  3. Pas je programma aan
  4. Creëer de juiste verwachtingen m.b.t. groepsgrootte en interactie
  5. Werk samen
  6. Oefenen en voorbereiden

In het pdf document staan de tips uitgebreid toegelicht.

Tips voor een goede online training/ virtuele klas (PDF)