Voorjaarsbrochure op de mat

Deze week wordt de voorjaarsbrochure in alle apotheken bezorgd.

Een mooi moment voor de apothekers en assistenten om een opleidingsplan te maken.

Om te kunnen meten of een nascholingsactiviteit kwalitatief goed is en leidt tot deskundigheidsbevordering, ontwikkelt en onderhoudt SANA
heldere en eenduidige kwaliteitscriteria waaraan de nascholing moet voldoen:

  • Inhoudelijk actueel
  • Toepasbaar in de praktijk
  • Onderwijskundig goed opgezet 

In de brochure staan alle cursussen met een geldig SANA keurmerk.
In totaal 154 cursussen van 27 verschillende aanbieders.

Heeft u de brochure niet ontvangen of wilt u een extra exemplaar ontvangen? Stuur dan uw adresgegevens naar info@sananweb.nl.